APC Device IP Configuration Wizard

APC Device IP Configuration Wizard 3.0

Gratis
Accesses and configures network TCP/IP settings
Brukervurdering
2.7  (3 stemmer)
Din stemme
Siste versjon:
3.0.1 (Se alle)
Utvikler:
APC
Configure the settings of network management cards and devices with embedded card readers, by customizing their IP address, subnet mask, and default gateway data with the application. It scans the network segment and identifies the compatible components.
Du kan bruke APC Device IP Configuration Wizard til å konfigurere grunnleggende TCP/IP innstillinger (IP-adresse, nettverksmaske og standard gateway) av følgende:
- Network Management Cards
- Enheter som inneholder innebygde Network Management Cards
Using Veiviseren, kan du konfigurere de grunnleggende TCP/IP innstillinger av installedor innebygd Network Management Cards på en av følgende måter:
- Automatisk oppdage og konfigurere ukonfigurert Network
Management Cards eksternt over din TCP/IP nettverk.
- Konfigurere eller konfigurere en Network Management Card gjennom en direkte forbindelse fra den serielle porten på datamaskinen til enheten som inneholder kort.
Krav:
Veiviseren kjører på Windows NT®, Windows 2000, Windows 2003, og Windows XP Intel-baserte arbeidsstasjoner.
Veiviseren kan oppdage og konfigurere Network Management Cards bare hvis de er på samme nettverkssegmentet som datamaskinen som kjører Veiviseren.
Info oppdatert den: